Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng

1. Quy định chung

  • Quy định này được ban hành bởi beGroup và áp dụng đối với Khách hàng sử dụng và Tài xế cung cấp dịch vụ beDelivery với hình thức giao hàng ứng tiền trước. Tùy vào từng thời điểm sẽ được áp dụng với các hình thức giao hàng khác nhau theo quyết định của beGroup.
  • beGroup ban hành quy định nhận biết thông tin khách hàng là nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn đặt ra bởi các quy định và luật lệ liên quan. Đảm bảo việc giao hàng đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ, xây dựng đội ngũ chuyên biệt và phòng chống các hành vi gian lận, lừa đảo trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.
  • beGroup sẽ thu thập các thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng khi sử dụng dịch vụ beDelivery: tên, địa chỉ cư trú và địa chỉ thường trú (nếu hai địa chỉ không trùng nhau); ngày tháng năm sinh; quốc tịch, và các thông tin khác (nếu có).
  • KYC (“Know Your Customer” hay “Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng”) là quá trình xác minh danh tính và thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ beDelivery. Việc xác minh được thực hiện bằng (các) cách thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn: ảnh chụp chân dung; ảnh chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân; căn cước công dân); hộ chiếu (passport); giấy phép lái xe.
  • Nếu khách hàng là doanh nghiệp đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ giao hàng thì beGroup sẽ xác định thông tin và người thụ hưởng cuối cùng của tài khoản hoặc tài khoản tín nhiệm dựa trên hợp đồng ký kết giữa beGroup và Khách Hàng.
  • Việc xác định KYC được quy định trong phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà beGroup có đăng ký kinh doanh và đã có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Phạm vi điều chỉnh KYC có thể được thay đổi, điều chỉnh trong từng thời kỳ bởi beGroup, beGroup sẽ thông báo trên ứng dụng be và/hoặc trên website: www.be.xyz trước khi áp dụng các bản thay đổi, điều chỉnh.

2. Quy Trình Dành Cho Tài Xế

Khi có yêu cầu nhận gửi hàng dưới hình thức giao hàng ứng tiền trước từ Khách hàng thông qua ứng dụng be, Tài xế tiếp nhận yêu cầu giao hàng và thực hiện các bước để xác thực KYC Khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu giao hàng

Tài xế chấp nhận chuyến và lấy hàng tại địa điểm nhận hàng như bình thường. Sau khi tài xế chọn vào chức năng “Tôi đã đến nơi” hoặc hệ thống sẽ tự động thông báo, tiếp đó sẽ chuyển tới màn hình của người gửi hàng, Tài xế chọn vào chức năng “Xác nhận người gửi” để tiếp tục giao hàng hoặc hủy đơn hàng (nếu có)

Bước 2: Tiến hành xác thực thông tin người gửi

Sau khi tài xế chọn “Xác thực người gửi”, ứng dụng be sẽ hiển thị gồm có các thông tin của người gửi đã cập nhật lên trước đó cho Tài xế kiểm tra. Nếu các thông tin người gửi chính xác, Tài xế lựa chọn “Thông tin chính xác” được hiển thị bằng hình ảnh trên màn hình của ứng dụng và tiếp tục nhận đơn và tiến hành giao hàng.

Nếu người gửi cập nhật thông tin không chính xác, thì lựa chọn “Không chính xác” hiển thị trên ứng dụng be.

Sau khi lựa chọn chức năng “Không Chính Xác” thì Tài xế sẽ lựa chọn 1 trong những lựa chọn sau:

1. Tiếp tục giao hàng: màn hình ứng dụng be của Tài xế sẽ được điều chuyển tới màn hình Chụp ảnh và tiếp tục nhận đơn và đi giao hàng như bình thường.

Lưu ý: Nếu trường hợp này vẫn giao hàng thành công thì trạng thái của người gửi vẫn sẽ thể hiện là chờ xác thực thông tin cho những tài xế kế tiếp.

2. Không, hủy đơn hàng: trong trường hợp này, Tài xế được kết thúc chuyến ngay lập tức và quay lại màn hình chính sẽ hiển thị là “Đơn hàng đã bị hủy“:

Lưu ý:

– Tự động bổ sung thông tin có lý do cho chuyến giao hàng không thành công là “Thông tin không chính xác” thì sẽ không bị tính vào tỷ lệ hủy đơn hàng.

– Tài xế không muốn ghi lý do thì sẽ lựa chọn vào chức năng Quay Lại và Hủy Đơn hàng như bình thường