Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng

1. Quy định chung

  • Quy định này được ban hành bởi beGroup và áp dụng đối với Khách hàng sử dụng và Tài xế cung cấp dịch vụ beDelivery với hình thức giao hàng ứng tiền trước. Tùy vào từng thời điểm sẽ được áp dụng với các hình thức giao hàng khác nhau theo quyết định của beGroup.
  • beGroup ban hành quy định nhận biết thông tin khách hàng là nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn đặt ra bởi các quy định và luật lệ liên quan. Đảm bảo việc giao hàng đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ, xây dựng đội ngũ chuyên biệt và phòng chống các hành vi gian lận, lừa đảo trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.
  • beGroup sẽ thu thập các thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng khi sử dụng dịch vụ beDelivery: tên, địa chỉ cư trú và địa chỉ thường trú (nếu hai địa chỉ không trùng nhau); ngày tháng năm sinh; quốc tịch, và các thông tin khác (nếu có).
  • KYC (“Know Your Customer” hay “Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng”) là quá trình xác minh danh tính và thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ beDelivery. Việc xác minh được thực hiện bằng (các) cách thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn: ảnh chụp chân dung; ảnh chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân; căn cước công dân); hộ chiếu (passport); giấy phép lái xe.
  • Nếu khách hàng là doanh nghiệp đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ giao hàng thì beGroup sẽ xác định thông tin và người thụ hưởng cuối cùng của tài khoản hoặc tài khoản tín nhiệm dựa trên hợp đồng ký kết giữa beGroup và Khách Hàng.
  • Việc xác định KYC được quy định trong phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà beGroup có đăng ký kinh doanh và đã có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Phạm vi điều chỉnh KYC có thể được thay đổi, điều chỉnh trong từng thời kỳ bởi beGroup, beGroup sẽ thông báo trên ứng dụng be và/hoặc trên website: www.be.xyz trước khi áp dụng các bản thay đổi, điều chỉnh.

2. Quy trình đăng ký KYC dành cho Khách hàng

Để sử dụng dịch vụ giao hàng và tùy từng thời điểm, Khách hàng sẽ được yêu cầu xác định KYC trước khi sử dụng dịch vụ.

Khi Người gửi hàng nhập số tiền COD trên ứng dụng be để gửi hàng thì ngay lập tức sẽ nhận được yêu cầu gửi thông tin xác minh để xác minh KYC đối với khách hàng. Đây là yêu cầu lần đầu tiên khi người gửi hàng sử dụng dịch vụ beDelivery và chọn hình thức giao hàng ứng tiền trước.

2.1. Các bước thực hiện xác minh KYC đối với khách hàng như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng, lựa chọn dịch vụ

Khi người gửi chọn vào vào Lệnh đặt hàng, sẽ được được chuyển tới bước xác thực thông tin người gửi hàng. Khách hàng chọn đồng ý xác thực để tiếp tục hoặc đóng để quay lại màn hình đặt giao hàng.

Bước 2: Nhập các thông tin, tài liệu để xác minh

  • Người gửi phải nhập đầy đủ dữ liệu yêu cầu bắt buộc bao gồm:
  • Số CMND/Thẻ Căn cước công dân;
  • Hình ảnh CMND/Thẻ CCCD của Khách hàng (Hình ảnh 1: mặt trước; Hình ảnh 2: mặt sau)
  • Ảnh chụp chân dung đang cầm CMND/CCCD phía trước ngực.

Người gửi có thể chọn vào chức năng hình ảnh hoặc từ thư viện để chọn ảnh với kích thước cho phép trên ứng dụng be và có thể xem lại hình ảnh đã gửi (nếu có). Tất cả các thông tin đã được cập nhập của người gửi sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Lưu ý: các hình ảnh cung cấp phải rõ nét, không bị mờ, các thông tin chứa đựng phải được hiển thị rõ nét.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác nhận

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, dữ liệu yêu cầu, người gửi kiểm tra lại thông tin và sau đó chọn “Gửi” để cung cấp dữ liệu để định danh. Ứng dụng be sẽ báo gửi thông tin thành công.

Sau khi hoàn thành các bước nêu trên, người gửi sẽ quay lại giao diện đặt hàng để tiến hành gửi hàng.

Thông tin của người dùng sẽ được xác thực bởi Tài xế và/hoặc Quản trị viên, trường hợp này màn hình trên ứng dụng be sẽ hiển thị là “Tài khoản chờ xác thực” khi mà người gửi hàng cập nhập thông tin của người nhận có COD.

Lưu ý: Nếu trường hợp mà người gửi muốn điều chỉnh thông tin đã cung cấp trước đó, thì chỉ cần nhấn vào chức năng chỉnh sửa và sửa thông tin cần thay đổi. Lưu ý chức năng giao hàng sẽ không được kích hoạt cho đến khi người gửi phải gửi lại đầy đủ thông tin theo yêu cầu

2.2. Trường hợp xác thực thông tin người dùng bị từ chối

Thông tin, dữ liệu của khách hàng khi thực hiện KYC có thể thất bại vì nhiều lý do khác nhau (thông tin cung cấp không chính xác, dữ liệu không trùng nhau; hình ảnh bị mờ, các giấy tờ hết thời hạn theo quy định pháp luật; …). Trường hợp này, khách hàng sẽ thực hiện lại việc KYC như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng, chọn cung cấp dữ liệu, thông tin lại

Người gửi hàng chọn vào “Thử Lại” hiển thị trên ứng dụng be để cập nhật thông tin, dữ liệu đã được khách hàng cung cấp trước đó.

Bước 2: Thực hiện cung cấp lại thông tin, dữ liệu

Ứng dụng be sẽ hiển thị giao diện để người gửi cập nhật lại thông tin, dữ liệu đúng.

3. Quy Trình Dành Cho Tài Xế

Khi có yêu cầu nhận gửi hàng dưới hình thức giao hàng ứng tiền trước từ Khách hàng thông qua ứng dụng be, Tài xế tiếp nhận yêu cầu giao hàng và thực hiện các bước để xác thực KYC Khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu giao hàng

Tài xế chấp nhận chuyến và lấy hàng tại địa điểm nhận hàng như bình thường. Sau khi tài xế chọn vào chức năng “Tôi đã đến nơi” hoặc hệ thống sẽ tự động thông báo, tiếp đó sẽ chuyển tới màn hình của người gửi hàng, Tài xế chọn vào chức năng “Xác nhận người gửi” để tiếp tục giao hàng hoặc hủy đơn hàng (nếu có)

Bước 2: Tiến hành xác thực thông tin người gửi

Sau khi tài xế chọn “Xác thực người gửi”, ứng dụng be sẽ hiển thị gồm có các thông tin của người gửi đã cập nhập lên trước đó cho Tài xế kiểm tra. Nếu các thông tin người gửi chính xác, Tài xế lựa chọn “Thông tin chính xác” được hiển thị bằng hình ảnh trên màn hình của App và tiếp tục nhận đơn và tiến hành giao hàng.

Nếu người gửi cập nhập thông tin không chính xác, thì lựa chọn “Không chính xác” hiển thị trên ứng dụng be.

Sau khi lựa chọn chức năng “Không Chính Xác” thì Tài xế sẽ lựa chọn 1 trong những lựa chọn sau:

1. Tiếp tục giao hàng: màn hình ứng dụng be của Tài xế sẽ được điều chuyển tới màn hình Chụp ảnh và tiếp tục nhận đơn và đi giao hàng như bình thường.

Lưu ý: Nếu trường hợp này vẫn giao hàng thành công thì trạng thái của người gửi vẫn sẽ thể hiện là chờ xác thực thông tin cho những tài xế kế tiếp.

2. Không, hủy đơn hàng: trong trường hợp này, Tài xế được kết thúc chuyến ngay lập tức và quay lại màn hình chính sẽ hiển thị là “Đơn hàng đã bị hủy“:

Lưu ý:

– Tự động bổ sung thông tin có lý do cho chuyến giao hàng không thành công là “Thông tin không chính xác” thì sẽ không bị tính vào tỷ lệ hủy đơn hàng.

– Tài xế không muốn ghi lý do thì sẽ lựa chọn vào chức năng Quay Lại và Hủy Đơn hàng như bình thường