Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng beRental

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế Sản phẩm “beRental” này (còn gọi là: “Điều khoản sử dụng”) là Thỏa thuận pháp lý giữa các bên: Khách hàng có nhu cầu và sử dụng dịch vụ, các Đối tác hợp tác kinh doanh với be Group (Đơn vị vận tải và Lái xe) và Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là “beGroup”) khi Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ và Lái xe chấp nhận cung cấp dịch vụ beRental thông qua ứng dụng be.

Bằng việc sử dụng dịch vụ beRental, Khách hàng, Đối tác đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này là nội dung không tách rời của Quy chế Quản lý hoạt động Sàn TMĐT BE (sau đây gọi tắt là Quy chế Sàn TMĐT BE), Điều khoản sử dụng chung đã được beGroup công bố tại địa chỉ website: https://www.be.xyz.

Những nội dung quy định trong Điều khoản sử dụng này khác với Quy chế Sàn TMĐT BE và Điều khoản sử dụng chung thì có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo Quy chế Sàn TMĐT BE và Điều khoản sử dụng chung và quy định của pháp luật hoặc theo Thỏa thuận riêng đã giao kết giữa các bên.

2. Trong phạm vi Điều khoản sử dụng này, trừ trường hợp ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

  • beRental là dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đi ngoại tỉnh, thành phố nơi có điểm đi, có hành trình 02 (hai) chiều được kết nối dịch vụ giữa Khách hàng và Lái xe thông qua ứng dụng be bằng chức năng đặt xe beRental.
  • Lịch trình chuyến xe là hành trình được xác định bởi điểm đi, điểm dừng, điểm đến; thời điểm bắt đầu, thời điểm dừng, thời điểm kết thúc chuyến xe theo như cầu di chuyển của Khách hàng được xác định qua ứng dụng betrên cơ sở nhập thông tin của Khách hàng.
  • Hợp đồng vận tải là các thỏa thuận giữa Bên cung cấp dịch vụ vận tải mà Lái xe làm đại diện và Khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ vận tải theo nhu cầu của Khách hàng được kết nối và giao kết hợp đồng hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng be.
  • Điều kiện vận chuyển là các yêu cầu, quy định của beGroup thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận tải, bao gồm các thông tin hiển thị trên ứng dụng be và/hoặc trong điều khoản sử dụng và/hoặc các hình thức công bố khác.

3. Dịch vụ cung cấp trong phạm vi lịch trình chuyến xe có điểm đi là các địa điểm thuộc địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà beGroup có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Phạm vi cung cấp dịch vụ cụ thể trong từng thời kỳ, beGroup sẽ thông báo trên ứng dụng be trước khi thực hiện theo quy định.

II. QUY TRÌNH ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Để sử dụng dịch vụ beRental của beGroup, Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng truy cập ứng dụng be, nhập thông tin hành trình điểm đi, điểm đến.

Bước 1 - Quy Chế
Bước 1 – Quy Chế

Bước 2: Khách hàng tham khảo giá và lựa chọn loại phương tiện di chuyển phù hợp.

Bước 2 - Quy Chế
Bước 2 – Quy Chế

Bước 3: Khách hàng nhập mã khuyến mại (nếu có) để được khấu trừ vào cước chuyến đi.

Bước 3 - Quy Chế
Bước 3 – Quy Chế

Bước 4: Khách hàng chọn Đặt xe để được hệ thống tìm kiếm Lái xe.

Bước 4 - Quy Chế
Bước 4 – Quy Chế

Tại màn hình tìm tài xế cho chuyến đi, xảy ra một trong hai trạng thái:

Trạng thái 1: đang tìm tài xế

Trạng thái 2: Nếu không có tài xế nhận chuyến đi, khách hàng có thể hủy chuyến đi đã đặt.

Bước 5: Sau khi Khách hàng lên xe, Lái xe sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chuyến đi”. Giao diện của ứng dụng be sẽ chuyển sang trạng thái trong chuyến đi.

Bước 6: Kết thúc chuyến đi, màn hình ứng dụng be hiển thị thông tin thanh toán bao gồm chi tiết: số tiền cần thanh toán, thời gian và quãng đường Khách hàng di chuyển.

Bước 7: Khách hàng đánh giá, phản hồi chuyến đi. Qua đó, Trung tâm điều hành của beGroup sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe đối với Khách hàng.

2. Một Lệnh đặt chuyến xe (một giao dịch) có thể không thực hiện thành công vì nhiều lý do, tài khoản hay thẻ của Khách hàng có thể bị ghi nợ mà không có một Xác nhận đặt chuyến xe thành công tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ, Khách hàng hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của beGroup hoặc gửi thông tin phản hồi thông qua ứng dụng be để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành thực hiện Lệnh đặt chuyến xe mới.

III. CƯỚC VẬN TẢI, PHỤ PHÍ VÀ THANH TOÁN

1. Cước vận tải

Cước dịch vụ vận tải được tính theo đơn giá cho từng ki lô mét của tổng quãng đường di chuyển và được hiển thị thông qua ứng dụng be (sau đây gọi là “Cước vận tải”). Cước vận tải đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí thuê xe, tiền nhiên liệu, tiền công Lái xe và chưa bao gồm các khoản phụ phí theo quy định dưới đây.

Cước vận tải hiển thị trên ứng dụng be khi Khách hàng đặt lệnh sử dụng dịch vụ vận tải là giá cước ước tính 02 (hai) chiều (chiều đi và chiều về). Cước vận tải thanh toán sẽ căn cứ vào quãng đường di chuyển thực tế theo yêu cầu của Khách hàng và hiển thị chi tiết khi kết thúc chuyến đi.

2. Các khoản phụ phí Khách hàng chịu (bao gồm, nhưng không giới hạn):

a. Phí cầu đường, sân bay, nhà ga, vé tàu, phà, bãi đậu xe phát sinh thực tế của từng Chuyến xe.

b. Cước vận tải phát sinh do vượt kilomet chuyến xe đã đặt trên ứng dụng be, do di chuyển ngoài Lịch trình chuyến xe đã đặt ban đầu theo yêu cầu của Khách hàng. Cước vận tải phát sinh này do Khách hàng và Lái xe thỏa thuận theo khung giá của beGroup công bố trong từng thời kỳ hoặc do Khách hàng và Lái xe tự thỏa thuận và được cộng vào chi phí cuối cùng khách hàng phải thanh toán thực tế khi kết thúc chuyến xe.

c. Phụ thu thời gian chờ được tính bắt đầu từ lúc lái xe dừng, đỗ phương tiện theo yêu cầu của khách hàng trong suối Lịch trình chuyến xe đã đặt. Mức phụ thu này do Khách hàng và lái xe thỏa thuận hoặc do beGroup thông báo từng thời kỳ được công bố thông qua ứng dụng be trước khi áp dụng.

d. Phụ thu thời gian qua đêm. Mức phụ thu này do Khách hàng và lái xe thỏa thuận hoặc do beGroup thông báo từng thời kỳ được công bố thông qua ứng dụng betrước khi áp dụng.

e. Phụ phí được nhập tối đa là 2.000.000 VNĐ.

3. Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán Cước vận tải, khoản phụ phí, phụ thu (nếu có) bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử hoặc các phương thức thanh toán khác hiển thị trên ứng dụng be.

IV. THAY ĐỔI, HỦY LỆNH ĐẶT CHUYẾN

1. Thay đổi Lệnh đặt chuyến xe

– Không áp dụng chính sách thay đổi Lệnh đặt chuyến sau khi Lệnh đặt chuyến xe đã thành công qua ứng dụng be và Lái xe đã bắt đầu cung cấp dịch vụ vận tải.

2. Hủy Lệnh đặt chuyến xe

a. Hủy Lệnh đặt chuyến bởi Khách hàng: Khách hàng có quyền thực hiện Lệnh hủy chuyến xe đã đặt qua ứng dụng be trước khi Lái xe bắt đầu cung cấp dịch vụ (thực hiện bắt đầu chuyến đi).

b. Hủy Lệnh đặt chuyến bởi beGroup:

Trường hợp beGroup hủy lệnh đặt chuyến xe, beGroup sẽ thông báo qua ứng dụng be trước khi Lái xe bắt đầu cung cấp dịch vụ (thực hiện bắt đầu chuyến đi).

V. THAY ĐỔI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

1. Nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, tùy từng trường hợp và điều kiện thực tế, phương tiện vận chuyển có thể được thay đổi. Phương tiện vận chuyển thay thế có số ghế ngồi và các điều kiện sử dụng tương đương phương tiện được thay thế.

2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, trường hợp phương tiện sử dụng để vận chuyển bị hư hỏng và/hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất khả kháng khác dẫn đến việc cung cấp dịch vụ không thể tiếp tục thực hiện theo Lịch trình chuyến xe đã xác lập, tùy từng trường hợp cụ thể:

– Khách hàng có thể chờ để khắc phục sửa chữa xe (nếu có thể) không bị tính phụ phí chờ; hoặc

– Khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc của beGroup để được hỗ trợ. Cước vận tải có thể được tính dựa trên dịch vụ đã được Khách hàng sử dụng thực tế và sẽ được beGroup công bố tùy từng thời kỳ. Trong trường hợp này, beGroup không bố trí phương tiện thay thế.

VI. QUY ĐỊNH HÀNH LÝ

1. Mỗi Khách hàng được miễn cước hành lý mang theo với kích thước một kiện/túi/gói/va li/đồ vật không có bất cứ chiều nào quá 100 cm và cân nặng không quá 30 kg đồng thời thỏa mãn đồng thời các điều kiện không gian để hành lý của phương tiện có thể chứa, không quá tải trọng xe cho phép và không vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đối với xe chở khách, đảm bảo nguyên tắc an toàn giao thông.

2. Hành khách có trách nhiệm bảo quản hành lý, tài sản mang theo. beGroup và Lái xe không trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thiếu hụt hành lý, tài sản mang theo.

3. Hành khách cam kết, hành lý, tài sản mang theo không thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa không được phép vận chuyển trên xe chở khách theo quy định của pháp luật.

4. Lái xe có quyền từ chối vận chuyển nếu Khách hàng không tuân thủ quy định tại Mục này.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Các bên (beGroup, Đối tác, Khách hàng) cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng này, Quy chế Sàn TMĐT BE, Điều khoản và điều kiện chung, quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

2. beGroup và Đối tác (Đơn vị vận tải, Lái xe) cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng:

– Cung cấp dịch vụ khi Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ quy trình thực hiện Lệnh đặt chuyến đi qua ứng dụng be.

– Phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia lưu thông theo quy định của pháp luật; được bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành; sạch sẽ, không có mùi hôi, mùi gây khó chịu.

– Lái xe đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, có kinh nghiệm vận chuyển hành khách; được đào tạo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp; không sử dụng rượu, bia và chất kích thích khác trước khi và trong khi cung cấp dịch vụ.

– Đảm bảo tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển.

3. beGroup và/hoặc lái xe có quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

– Hành lý, vật dụng, tài sản mang theo của Hành khách thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Khách hàng yêu cầu lái xe vận chuyển quá số người quy định; đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm; chạy vượt quá tốc độ cho phép; vận chuyển người đang bị truy nã; các yêu cầu khác có thể gây mất an toàn giao thông và mọi hành vi vi phạm pháp luật khác.

VIII. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Quy định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử www.be.xyz và ứng dụng be

2. beGroup bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Điều khoản sử dụng này và công bố qua ứng dụng be, website của beGroup ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi.

3. Khách hàng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản sử dụng này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm. Điều khoản sử dụng này được công bố tại website: https://www.be.xyz.