Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Giao Hàng Tới Nhiều Điểm Đến & Giao Hàng Thu Tiền Hộ (Ship COD)

1. Giới thiệu dịch vụ

Thấu hiểu nhu cầu giao hàng của khách hàng cũng như các hộ kinh doanh, be triển khai tính năng giao hàng tới nhiều điểm đến và giao hàng thu tiền hộ (ship COD) tại các tỉnh, thành phố có dịch vụ beDelivery hoạt động.

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ beDelivery (Dành cho khách hàng)

BƯỚCỨNG DỤNG CỦA KHÁCH HÀNGLƯU Ý
1– Mở dịch vụ beDelivery
– Chạm “Thêm người nhận” & Nhập thông tin người nhận số 1, tiền COD thu hộ (nếu có)
– Chạm “Tiếp”.Số Tiền thu hộ cho toàn bộ đơn hàng không quá 500.000đ.
2Tương tự với người nhận số 2, 3, 4…
– Chạm “Thêm người nhận”, nhập thông tin người nhận & tiền COD thu hộ (nếu có).– Số người nhận tối đa trong 1 đơn hàng là 10 người.
– Nếu giao hàng 1 điểm thì chạm “Đặt giao hàng”.  
– Quý khách có thể lựa chọn Người nhận trả phí giao hàng với đơn hàng giao tới 1 điểm (Tính năng dành riêng cho đơn hàng có 1 điểm giao hàng).
3Sắp xếp lộ trình giao hàng tối ưu:
– Chạm vào biểu tượng
Chạm và di chuyển lên xuống biểu tượng để sắp xếp lộ trình tối ưu.
– Chạm biểu tượng để xác nhận.Cước phí sẽ thay đổi khi sắp xếp lại thứ tự các điểm giao hàng.
4Kiểm tra lại đơn hàng và chạm “Đặt giao hàng”.Chạm vào “Thêm” để ghi chú cũng như gửi hình ảnh hàng hóa cho tài xế (nếu có).
5– Gửi hàng cho tài xế.
– Trả tiền cước phí giao hàng.
– Thu tiền COD ứng trước từ tài xế (với đơn hàng có COD).Chạm biểu tượng vạch ngang và kéo lên để xem Chi tiết đơn hàng.
6Theo dõi đơn hàng trên ứng dụng.– Trạng thái đơn hàng được hiển thị bằng các màu tương ứng:
Chưa giao hàng:

Giao hàng thành công:
Giao hàng thất bại:
 
– Với những đơn hàng giao thất bại, tài xế sẽ liên hệ lại khách hàng để trả lại hàng, thu lại tiền COD đã ứng trước đó (nếu có).

3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ beDelivery (Dành cho tài xế)

BƯỚCỨNG DỤNG CỦA TÀI XẾLƯU Ý
1Chuẩn bị:
– Để chế độ Bật trên ứng dụng beDriver.
– Chạm Đồng ý nhận chuyến khi có đơn hàng beDelivery phát đến.

– Tài xế cần chuẩn bị tiền mặt để ứng trước cho người gửi.
– Số tiền thu hộ tối đa cho 1 đơn hàng là 500.000đ.

2Nhận chuyến:
Tại màn hình nhận chuyến:
– Chạm biểu tượng gạch ngang  và vuốt lên để xem chi tiết chuyến đi.
– Chạm Tôi đã đến nơi khi đến nơi nhận hàng.– Tại màn hình chi tiết đơn hàng Tài xế chú ý:
+ Số tiền thu người gửi/ Số tiền thu người nhận.
+ COD: Liên hệ người gửi để xác nhận đơn hàng trước khi đến nhận hàng.
– Với đơn hàng khách hàng chọn “Người nhận trả cước phí giao hàng” sẽ hiển thị “Thu người nhận”.
3Nhận hàng:
– Chạm Chụp ảnh để chụp ảnh hàng hóa tải lên ứng dụng.– Khi nhận hàng Tài xế kiểm tra ngoại quan hàng hóa.
– Chụp 3 bức ảnh hàng hóa thông qua ứng dụng.
– Ứng tiền COD cho người gửi (nếu có).  
– Thu tiền cước phí chuyến đi.
4Giao hàng:
– Chạm biểu tượng để xem chi tiết các điểm giao hàng.
– Chạm trượt Bắt đầu giao hàng để bắt đầu chuyến đi.– Trên màn hình các điểm giao hàng tài xế có thể chọn điểm giao hàng kế tiếp phù hợp với lộ trình.
– Liên hệ người nhận để xác nhận trước khi giao hàng.
5.1Giao hàng cho người nhận:
– Giao hàng thành công chạm Đã giao.Trạng thái đơn hàng được hiển thị bằng các màu tương ứng:
– Chưa giao hàng:
– Giao hàng thành công:
– Giao hàng thất bại:
5.2– Giao hàng thất bại chạm Giao thất bại.
– Chọn lý do phù hợp nhất.
– Chạm Gửi.Trường hợp giao hàng thất bại: Tài xế liên hệ lại người gửi sau khi hoàn thành tất cả các điểm giao hàng để trả lại hàng, lấy lại tiền COD đã ứng trước đó (nếu có).
6Tương tự với các điểm giao hàng tiếp theo.
– Khi hoàn tất điểm giao hàng cuối cùng chạm Đã giao sẽ có thông báo Bạn đã hoàn thành đơn hàng.7Thanh toán & đánh giá:
– Màn hình xác nhận thanh toán hiện lên tài xế chạm Đóng.
– Đánh giá khách hàng và chạm Gửi.– Màn hình thanh toán sẽ hiển thị chi tiết cước phí và COD.
– Nếu có điểm giao hàng thất bại: Tài xế liên hệ lại người gửi để trả lại hàng & thu lại tiền COD đã ứng (nếu có).