Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng

1. Quy định chung

Chào mừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử https://be.xyz và Ứng dụng be của Công ty Cổ phần BE GROUP.

Ứng dụng be là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Sàn TMĐT be") trong ngành giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần BE GROUP. Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “beGroup”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108269207 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2018, thay đổi lần thứ 4 ngày 18/04/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Be Group”).

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng be (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng Ứng dụng be để đặt mua bất kỳ dịch vụ nào thông qua Sàn TMĐT be (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Điều khoản sử dụng này là Thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Công ty Cổ phần BE GROUP khi quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng và sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng be, quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://be.xyz và/ hoặc trên Ứng dụng be.

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://be.xyz và/ hoặc trên Ứng dụng be.

beGroup bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://be.xyz và/ hoặc thông qua Ứng dụng be.

Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Ứng dụng be và sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng be.

Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng be, sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là quý khách đã xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

Công ty Cổ phần BE GROUP là chủ sở hữu Ứng dụng be thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ vận tải cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).

Thời điểm giao dịch giữa nhà cung cấp với quý khách hàng được xác lập thông qua Ứng dụng be cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa quý khách và nhà cung cấp dịch phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ mà beGroup cung cấp là ứng dụng công nghệ kết nối quý khách với các Đối tác cung cấp dịch vụ vận tải của Công ty nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ vận tải của nhà cung cấp thông qua Ứng dụng be.

Chính sách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

2. Cam đoan, bảo đảm và nghĩa vụ

 • Khi sử dụng Dịch vụ, sử dụng Ứng dụng be, quý khách cam kết và bảo đảm bảo rằng:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này.
  • Những thông tin cung cấp cho công ty chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.
  • Việc sử dụng Dịch vụ là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ.
  • Không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng be của mình
  • Không được chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản người dùng Ứng dụng be của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
  • Cam kết luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan được áp dụng tại quốc gia của mình và tại Việt Nam nơi bạn sử dụng Dịch vụ.
  • Có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Ứng dụng be tương thích dành cho thiết bị di động của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích với Ứng dụng be hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Ứng dụng be không phù hợp hoặc không tương thích dành cho thiết bị di động của bạn.
  • Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng be có hỗ trợ.
 • Bằng việc sử dụng Ứng dụng be, quý khách cam kết, đồng ý rằng:
  • Không sử dụng Ứng dụng be để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật có liên quan hiện hành của Việt Nam.
  • Không liên hệ với Đối tác nhà cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT be nhằm mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ mà Ứng dụng be có hỗ trợ.
  • Không sử dụng thông tin của Công ty Cổ phần BE GROUP, của Đối tác nhà cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ.
  • Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) có thể gây ra tổn hại đối với Ứng dụng be, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của beGroup, Đối tác cung cấp Dịch vụ.
  • Không sao chép, bán lại, tặng cho hoặc phân phối Ứng dụng be và/ hoặc phần mềm hỗ trợ liên quan khi không có sự cho phép bằng văn bản của beGroup.
  • Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản sử dụng Ứng dụng be (tài khoản người dùng) của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để khách hàng sử dụng Ứng dụng be.
  • Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý vì mục đích cung cấp tài khoản người dùng Ứng dụng be, cung cấp Dịch vụ cho khách hàng.
  • Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Công ty để sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Quý khách xác nhận rằng nếu các thông tin về quý khách là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của quý khách bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo.
  • Không thực hiện các hành vi lừa dối Công ty và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành.
  • Khi yêu cầu các dịch vụ vận tải thông qua Ứng dụng be hoặc khi sử dụng Dịch vụ, quý khách phải chi trả cước viễn thông cho nhà cung cấp theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
  • Không được thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của Ứng dụng be và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan của beGroup.
  • Việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/ hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng be của quý khách sẽ phù hợp và tuân theo Chính sách Bảo mật thông tin của Công ty. Chính sách này Công ty có thể được sửa đổi theo thời gian và được đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng be của Công ty.
  • Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân quý khách, Đối tác cung cấp dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi quý khách vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

3. Ủy quyền thanh toán trực tuyến tự động

3.1. Định nghĩa:

Dịch vụ thanh toán trực tuyến tự động/ Dịch vụ: là việc cấp phép, xử lý dữ liệu và thực hiện thanh toán do VCB (tổ chức tín dụng) và NAPAS (đơn vị chấp thuận thanh toán) cung cấp cho beGroup để xử lý các giao dịch thanh toán tự động phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải của beGroup.

Giao dịch thanh toán trực tuyến tự động/ Giao dịch: là giao dịch do beGroup thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ qua kênh thanh toán trực tuyến khi phát sinh đối với các dịch vụ mà beGroup cung cấp cho khách hàng sử dụng Token trên cơ sở ủy quyền của khách hàng cho beGroup.

3.2 Phương thức thực hiện thanh toán:

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải trên Sàn TMĐT be của beGroup và có sử dụng công cụ thanh toán của NAPAS thì khách hàng mặc nhiên đồng ý ủy quyền, không hủy ngang cho beGroup thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tự động qua cổng thanh toán của VCB và NAPAS.

Nội dung ủy quyền: Khách hàng đồng ý ủy quyền cho beGroup được thay mặt khách hàng thực hiện các nội dung sau:

 • Thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tự động đối với các dịch vụ vận tải mà beGroup cung cấp cho khách hàng.
 • Điều kiện thanh toán: thanh toán khi phát sinh dịch vụ.
 • Thời gian thanh toán tự động: cố định, hoặc không cố định.
 • Giá trị thanh toán: cố định hoặc không cố định.
 • Phương tiện thanh toán: Token.
 • Hàng hóa dịch vụ được thanh toán tự động: dịch vụ vận tải.

Khi chấp thuận ủy quyền cho beGroup thì khách hàng mặc nhiên đồng ý cho VCB và NAPAS có quyền lưu trữ các thông tin khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về phương tiện thanh toán, giao dịch, …) để phục vụ cho việc triển khai dịch vụ.

Nếu quý khách hàng không đồng ý ủy quyền cho beGroup theo quy định tại mục này thì quý khách hàng có thể sử dụng phương thức thanh toán khác.

4. Về Thuế

Là người sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng be, quý khách đồng ý rằng, nghĩa vụ thuế của Công ty, của Đối tác cung ứng dịch vụ vận tải là độc lập. Mỗi bên có nghĩa vụ kê khai hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với nhà nước và tuân thủ theo pháp luật thuế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. Cấp Li-xăng và Giới Hạn Quyền

a) Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty (nếu có), khi được áp dụng, sẽ cho bạn li-xăng có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân có giới hạn trong việc sử dụng Ứng dụng be vì mục đích sử dụng Dịch vụ trên cơ sở Điều khoản sử dụng này.

b) Tất cả các quyền không cấp cho khách hàng một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty.

c) Quý khách không được:

 • Cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với Ứng dụng be dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm.
 • Tạo ra các “đường dẫn” Internet liên kết đến Ứng dụng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ Phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị hoạt động trên môi trường mạng Internet nào khác.
 • Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Ứng dụng be của Công ty để:
  • Xây dựng một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh với Công ty.
  • Xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng dụng be của Công ty, hoặc
  • Sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng dụng be của Công ty.
 • Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ của Công ty làm chậm hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng be của Công ty.
 • Đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ phương cách nào đối với bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, tên thương mại, hay các thông tin sở hữu khác của beGroup mà không có sự chấp thuận của Công ty.
 • Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mại, hay các quyền sở hữu khác trên trang thông tin điện tử, trên Ứng dụng be.

d) Bạn có thể sử dụng Ứng dụng be vì mục đích sử dụng Dịch vụ của Công ty và không được dùng Ứng dụng be để:

 • Gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động.
 • Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác.
 • Gửi hoặc lưu trữ tài liệu khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba.
 • Gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại.
 • Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng dụng be hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng và/ hoặc Phần mềm; hoặc
 • Giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức để trốn tránh nghĩa vụ hoặc thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và hoặc bên thứ ba.

6. Quyền Sở hữu trí tuệ

Chỉ có Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty (nếu có) có quyền sở hữu trí tuệ, quyền có liên quan đối với Ứng dụng be và/ hoặc phần mềm hỗ trợ khác.

Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, không chuyển nhượng/ chuyển giao cho khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Ứng dụng be và/ hoặc phần mềm hỗ trợ khác hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty.

Nội dung của Điều khoản sử dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, không chuyển nhượng/ chuyển giao cho quý khách bất kỳ quyền sở hữu nào đối với thương hiệu của Công ty, logo Công ty, logo của Dịch vụ, logo Ứng dụng be và logo của Đối tác.

7. Bảo mật

Là người sử dụng Ứng dụng be, quý khách phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các công ty liên kết của Công ty, cũng như các thông tin liên quan đến Đối tác cung cấp Dịch vụ thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà đã được tiết lộ với quý khách bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Điều khoản sử dụng này) hoặc đã được quý khách thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Điều khoản sử dụng này.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp sau:

 • Đã thuộc sở hữu của quý khách vào thời điểm tiếp nhận thông tin.
 • Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của chính khách hàng.
 • Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

8. Phí

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các chi phí sửa chữa hoặc chi phí vệ sinh làm sạch cho các phương tiện vận tải của Công ty, của Đối tác cung cấp Dịch vụ khi khách hàng sử dụng Dịch vụ một cách không phù hợp hoặc vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng này.

Công ty bảo lưu quyền thu các chi phí hợp lý của việc sửa chữa hoặc chi phí vệ sinh làm sạch phương tiện này; có thể thay mặt cho Đối tác cung cấp Dịch vụ thông qua các phương thức thanh toán mà quý khách chỉ định hoặc yêu cầu quý khách phải thanh toán tiền mặt trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc vệ sinh của Đối tác cung cấp Dịch vụ đã được xác thực bởi Công ty.

Công ty được quyền thu phí sử dụng Ứng dụng be từ người sử dụng ứng dụng và/ hoặc phần mềm có mục đích sinh lợi. Chính sách về phí sử dụng dịch vụ (nếu có áp dụng) có thể được miễn, giảm hoặc thay đổi tùy từng giai đoạn, có thể được công khai tại trang thông tin điện tử của Công ty và hoặc thông qua Ứng dụng be.

9. Miễn trừ trách nhiệm

Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc phát sinh bất kỳ một trách nhiệm nào đối với độ tin cậy, sự đúng hạn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của Dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐT be, và/ hoặc về chế độ ưu đãi/ quà tặng.

Công ty không bảo đảm chắc chắn rằng:

 • Các Ứng dụng be sẽ hoàn toàn không có lỗi hoặc khiếm khuyết.
 • Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, quà tặng, ưu đãi mà quý khách mua hoặc có được thông qua Ứng dụng be sẽ đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn.
 • Dịch vụ, Ứng dụng be sẽ hoàn toàn đạt yêu cầu hoặc mong đợi của quý khách.
 • Ứng dụng hoặc (các) máy chủ mà Ứng dụng hoạt động sẽ không có virus hoặc các thành phần có hại khác.
 • Việc sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT be, Ứng dụng be và/hoặc phần mềm sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc có thể vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác.

Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau:

 • Các tổn thất có thể gây ra cho khách hàng do không thể truy cập, sử dụng Ứng dụng be vì các lý do:
 • Không thể truy cập, sử dụng Ứng dụng vì lý do lỗi kết nối mạng Internet.
 • Lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
 • Các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.

Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, ưu đãi và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải và/ hoặc ưu đãi của bên thứ ba là hoàn toàn thuộc về riêng người sử dụng và người sử dụng sẽ không kiện đòi công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Chậm trễ do internet

Dịch vụ được cung cấp trên Sàn TMĐT be, Ứng dụng be có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài miền phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề này.

11. Giới hạn trách nhiệm

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của khách hàng đối với Công ty trong bất kỳ trường hợp nào sẽ chỉ giới hạn đối với tổng của tất cả các khoản đã được khách hàng chi trả và/hoặc khách hàng sẽ trả cho việc sử dụng dịch vụ giới hạn trong sự kiện dẫn tới các yêu cầu bồi thường đó.

12. Thông báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của khách hàng trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của khách hàng trong dữ liệu của Công ty.

Thông báo của Công ty sẽ được coi là đã gửi tới khách hàng sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 01 giờ sau khi đã gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Quý khách có thể gửi thông báo cho Công ty bằng thư gửi qua đường bưu điện hoặc thư bảo đảm tới địa chỉ Công ty theo thông tin liên hệ như được cung cấp trên website hoặc Ứng dụng be. Thời điểm thông báo này có hiệu lực là kể từ thời điểm Công ty nhận được thông báo.

13. Chuyển nhượng

Điều khoản sử dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được quý khách chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty nhưng có thể được Công ty chuyển nhượng mà không cần sự chấp thuận của khách hàng. Bất kỳ hành động cố ý chuyển nhượng nào của bạn vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.

14. Điều khoản thực hiện

Bản Điều khoản sử dụng này được diễn giải và chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Trong trường hợp phán quyết của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia Thay thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa bạn với Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều khoản sử dụng này hay từ việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp; những nội dung chưa được thỏa thuận tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quý khách chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Điều khoản sử dụng này. Việc chấm dứt Điều khoản sử dụng này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà quý khách phải chịu khi sử dụng Dịch vụ từ Nhà Cung cấp Dịch vụ theo Điều khoản sử dụng này.

be
Công ty cổ phần BE GROUP

Địa chỉ liên hệ

SH2-25, SH2-26, khu Saritown, đô thị Sala, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông Quận 2, TP. HCM

CT2, Khu đô thị Yên Hòa Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Thời gian hoạt động của hotline: 7h đến 19h tất cả các ngày trong tuần.

Thời gian hoạt động của beHub: 8h đến 17h từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Công ty cổ phần BE GROUP.
Giấy chứng nhận DKDN: 0108269207. Cấp lần đầu: 11/5/2018. Cơ quan cấp: do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội.
Đăng ký thay đổi lần 4: 18/04/2019. Cơ quan cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh.Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 8258. Ngày cấp: 15/05/2019. Cơ quan cấp: Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh.Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa Nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Đại diện công ty: Ông Trần Thanh Hải
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
© be 2018
Đã thông báo Bộ công thươngĐã đăng ký Bộ công thương

be đến nơi về đến chốn