Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử https://be.com.vn và Ứng dụng be của Công ty Cổ phần BE GROUP.

Ứng dụng be là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Sàn TMĐT be“) trong ngành giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần BE GROUP. Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “beGroup”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108269207 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2018, thay đổi lần thứ 7 ngày 24/02/2020 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Be Group”).

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng be (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng Ứng dụng be để đặt mua bất kỳ dịch vụ nào thông qua Sàn TMĐT be (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Điều khoản sử dụng này là Thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Công ty Cổ phần BE GROUP khi quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng và sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên Ứng dụng be, quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc trên Ứng dụng be.

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi beGroup tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc trên Ứng dụng be.

beGroup bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://be.com.vn và/ hoặc thông qua Ứng dụng be.

Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Ứng dụng be và sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng be.

Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng be, sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT be sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là quý khách đã xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

Công ty Cổ phần BE GROUP là chủ sở hữu Ứng dụng be thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ vận tải cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).

Thời điểm giao dịch giữa nhà cung cấp với quý khách hàng được xác lập thông qua Ứng dụng be cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa quý khách và nhà cung cấp dịch phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ mà beGroup cung cấp là ứng dụng công nghệ kết nối quý khách với các Đối tác cung cấp dịch vụ vận tải của Công ty nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ vận tải của nhà cung cấp thông qua Ứng dụng be.

Chính sách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.