Dịch vụ vận chuyển

Di chuyển tiện lợi với beBike, beCar, beRental và beNow.
Đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

beBike

Di chuyển tiện lợi & nhanh chóng đến bất cứ đâu.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫14,000

1km tiếp theo

₫4,400

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫8,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

beCar 4 Chỗ

Giải pháp di chuyển thật thoải mái & an toàn mỗi ngày.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫27,000

1km tiếp theo

₫11,000

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫15,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

beCar 7 Chỗ

Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình & nhóm đông người, thoải mái như xe nhà.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫33,000

1km tiếp theo

₫14,300

1 phút tiếp theo

₫0

Phụ phí ban đêm

₫15,000

(*) Giá tối thiểu

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

Phụ phí ban đêm áp dụng từ 0h00 đến 05h59 mỗi ngày.

be đi tỉnh - beBike - 1 chiều

25km đầu tiên

60 phút đầu tiên(*)

₫90,000

1km tiếp theo

₫4,000

1 phút tiếp theo

₫300

Cước phí một đêm(**)

₫100,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beBike - 2 chiều

50km đầu tiên

120 phút đầu tiên(*)

₫180,000

1km tiếp theo

₫4,000

1 phút tiếp theo

₫300

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫7,000

Cước phí một đêm(**)

₫150,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 1 chiều

25km đầu tiên

50 phút đầu tiên(*)

₫250,000

1km tiếp theo

₫7,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí một đêm(**)

₫500,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 2 chiều

50km đầu tiên

100 phút đầu tiên(*)

₫500,000

1km tiếp theo

₫7,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫20,000

Cước phí một đêm(**)

₫1,000,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 1 chiều

25km đầu tiên

50 phút đầu tiên(*)

₫300,000

1km tiếp theo

₫8,000

1 phút tiếp theo

₫700

Cước phí một đêm(**)

₫550,000

Nhân giá 1 chiều(***)

1.3

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

(***) Với các chuyến đi tỉnh 1 chiều, cước phí chuyến đi được tự động nhân lên để hỗ trợ Tài xế di chuyển chiều về.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 2 chiều

50km đầu tiên

100 phút đầu tiên(*)

₫550,000

1km tiếp theo

₫8,000

1 phút tiếp theo

₫800

Cước phí chờ mỗi 30 phút

₫22,500

Cước phí một đêm(**)

₫1,100,000

(*) Giá tối thiểu

(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

beCar 4 Chỗ - Thuê theo giờ

2 giờ (*)

₫300,000

4 giờ (*)

₫550,000

6 giờ (*)

₫800,000

8 giờ (*)

₫1,000,000

10 giờ (*)

₫1,200,000

30 phút tiếp theo (**)

₫90,000

(*) 4 gói thời gian thuê tiêu chuẩn cung cấp trên ứng dụng.

(**) Thời gian vượt qua gói thời gian thuê tiêu chuẩn mà khách hàng đã lựa chọn ban đầu.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

beCar 7 Chỗ - Thuê theo giờ

2 giờ (*)

₫350,000

4 giờ (*)

₫600,000

6 giờ (*)

₫850,000

8 giờ (*)

₫1,050,000

10 giờ (*)

₫1,250,000

30 phút tiếp theo (**)

₫100,000

(*) 4 gói thời gian thuê tiêu chuẩn cung cấp trên ứng dụng.

(**) Thời gian vượt qua gói thời gian thuê tiêu chuẩn mà khách hàng đã lựa chọn ban đầu.

Lưu ý: Từ ngày 01/04/2020, giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng.

beTaxi 4 Chỗ

Giải pháp di chuyển thật thoải mái & an toàn mỗi ngày.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫32,400

1km tiếp theo

₫13,200

1 phút tiếp theo

₫0

(*) Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

(**) Giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng

(***) Giá cước không bao gồm các loại phụ phí cầu đường, phà, bến, bãi, đậu xe…

(****) Phụ phí giờ khuya 15.000 VNĐ sẽ tự động áp dụng đối với mỗi chuyến đi bắt đầu hoặc kết thúc trong khoảng thời gian từ 00 giờ đến 05 giờ 59 sáng cùng ngày

beTaxi 7 Chỗ

Giải pháp di chuyển thật thoải mái & an toàn mỗi ngày.

2km đầu tiên

7 phút đầu tiên(*)

₫39,600

1km tiếp theo

₫17,160

1 phút tiếp theo

₫0

(*) Giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

(**) Giá cước trên đã bao gồm 6.377% phí sử dụng ứng dụng

(***) Giá cước không bao gồm các loại phụ phí cầu đường, phà, bến, bãi, đậu xe…

(****) Phụ phí giờ khuya 15.000 VNĐ sẽ tự động áp dụng đối với mỗi chuyến đi bắt đầu hoặc kết thúc trong khoảng thời gian từ 00 giờ đến 05 giờ 59 sáng cùng ngày