Dịch vụ vận chuyển

Di chuyển tiện lợi với beBike, beCar, beRental và beNow.
Đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

beCar 7 Chỗ

Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình & nhóm đông người, thoải mái như xe nhà.

2km đầu tiên1km tiếp theo1 phút
₫33,000₫14,300₫0
Giá tối thiểu

beCar 4 Chỗ

Giải pháp di chuyển thật thoải mái & an toàn mỗi ngày.

2km đầu tiên1km tiếp theo1 phút
₫27,000₫11,000₫0
Giá tối thiểu

beBike

Di chuyển tiện lợi & nhanh chóng đến bất cứ đâu.

2km đầu tiên1km tiếp theo1 phút
₫14,000₫4,400₫0
Giá tối thiểu

be đi tỉnh - beBike - 2 chiều

60km đầu tiên

180 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí chờ mỗi 30 phútCước phí 1 đêm(**)
₫270,000₫3,000₫300₫7,000₫150,000

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

be đi tỉnh - beBike - 1 chiều

30km đầu tiên

91 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí 1 đêm(**)Hỗ trợ tài xế chuyến đi 1 chiều
₫135,000₫3,000₫300₫100,00050%

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 2 chiều

60km đầu tiên

120 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí chờ mỗi 30 phútCước phí 1 đêm(**)
₫650,000₫8,000₫800₫22,500₫1,100,000

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 2 chiều

60km đầu tiên

120 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí chờ mỗi 30 phútCước phí 1 đêm(**)
₫600,000₫7,000₫700₫20,000₫1,000,000

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 8 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

be đi tỉnh - beCar 7 Chỗ - 1 chiều

30km đầu tiên

60 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí 1 đêm(**)Hỗ trợ tài xế chuyến đi 1 chiều
₫350,000₫8,000₫700₫550,00050%

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.

be đi tỉnh - beCar 4 Chỗ - 1 chiều

30km đầu tiên

60 phút đầu tiên(*)

1km tiếp theo1 phút tiếp theoCước phí 1 đêm(**)Hỗ trợ tài xế chuyến đi 1 chiều
₫300,000₫7,000₫700₫500,00050%

(*) Giá tối thiểu
(**) Chuyến đi nào bắt đầu/ kết thúc giữa 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng HOẶC bắt đầu trước 1 giờ sáng và kết thúc sau 4 giờ sáng VÀ kéo dài trên 4 tiếng sẽ áp dụng cho cước phí qua đêm.